☠؏اݜقاכּ ☠K-pOp

فقط נڅٺړـہا (✿◠‿◠)


                                                                          

 

 

                      

 

                                

سلام گلم

خوبی من مدیر وب هستم  biaz

 

 

ما اینجا از گروه های کره ای دختر وپسر و سریال ها و بازیگران و مدل ها و... بیوگرافی میزاریم

نویسنده قبول میکنیم

ایمیل رسمی سایت لطفا در این پست نظر بزارید برای نویسندگی

girls.lovekorea.2015@gmail.com

 حتما نظر یادت نره

 ادمین biaz , و healer و elsaجون هستند

اگر من نبودم با ادمین healer یا elsa جون مشکلات خودتون رو در میون بزارید

سشرایط نویسندگی هم نداریم فقط بدونید پست تکراری نزارید

خوب این حرف های من بود برید و لذت ببرید

نویسنده biaz

 


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ چهار شنبه 20 اسفند 1394برچسب:, ساعت 18:32به قلم ☠Biaz☠:

این سایت انتقال یافت به

www.koreangirlslove2015.webnashr.com


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ جمعه 19 تير 1394برچسب:, ساعت 13:3به قلم ☠Biaz☠:

برای دیدن بیوگرافی به ادامه مطلب بروید


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ جمعه 18 ارديبهشت 1394برچسب:, ساعت 12:2به قلم ☠Biaz☠:

بیگرافی دابل اس ادامه مطلب


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:, ساعت 15:3به قلم ☠Biaz☠:

بیوگرافی ادامه ی مطلب


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:, ساعت 9:51به قلم ☠Biaz☠:

برای تماشای یونیگرافی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

با تشکر


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, ساعت 17:24به قلم ☠Biaz☠:

برای دیدن یونیگرافی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

با تشکر


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, ساعت 16:52به قلم ☠Biaz☠:

لطفا برای تماشاییونیگرافی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

با تشکر


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, ساعت 10:49به قلم ☠Biaz☠:

t-max

برای مشاهده یونیگرافی به ادامه مقلب مراجعه نمایید

باتشکر


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ پنج شنبه 2 بهمن 1393برچسب:, ساعت 17:42به قلم ☠Biaz☠:

برای مشاهده یونیگرافی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

باتشکر


برچسبـهـ ـا : ✘ اـבامهـ פـر؋ هــاܢܢ ✘
♥ پنج شنبه 2 بهمن 1393برچسب:, ساعت 10:19به قلم ☠Biaz☠:
>